fbpx

KUJDESI DITOR

Ofrimin e një ambienti të sigurtë dhe nxitës për lojë

Ofrimin e një menyje të plotë dhe të shëndetshme

Përcjellje nga dy edukatore gjatë qëndrimit ditor

Përkujdesje për higjienën e fëmijëve

Përcjellje të gjendjes shëndetësore të fëmijës
nga pediatri dhe psikologia e qendrës

Ofrimin e një ambienti të ngrohtë për pushim/fjetje

PLANPROGRAMI

Grupmosha 1-3 vjeç

Grupmosha 3-6 vjeç

Planprogrami për fëmijët e Bardha Akademi është i bazuar në fazat e zhvillimit psikologjik të fëmijëve, me fokus kryesor në relacionet pozitive individuale mësuese-fëmijë.

 

Programi do të jetë i detajuar për të gjitha njohuritë e nevojshme në të gjitha fushat e zhvillimit (fusha e njohjes, verbale, socio-emocionale dhe aftësitë motorike) bazuar në fazën zhvillimore që fëmija ka duke respektuar veçoritë e personalitetit të secilit fëmijë përmes raportit individual mësuese-fëmijë.

 

Në këtë program do të jenë  të përfshira metodat më të reja të studimeve, duke filluar me elemente të metodës Montessori, çasje në filozofinë e Reggio Emilia, respektimin e kurrikulës së re dhe teoritë zhvillimore psikologjike, ku  të gjitha janë të përgatitura në përshtatje me kontekstin dhe veçoritë e vendit  dhe nacionalitetit tonë.

 

Programi do të përgatitet dhe monitorohet nga Psikologia M.Sc. Dafina Prokshi në bashkëpunim me M.A.Ed. Bardha Çollaku dhe patjetër duke shfrytëzuar përvojën dhe bagazhin e drejtoreshës dhe pedagoges Gëzime Rexhepi-Çollaku.

KONTROLLA SHËNDETËSORE

Bardha Akademi siguron kontrollime shëndetësore nga pediatri i qendrës një herë në javë dhe përcjellje të vazhdueshme nga psikologia e qendrës.

 

Shëndeti dhe mirëqenia e fëmijëve për ne është shumë me rëndësi.

 

Duke siguruar ambient të pastër dhe kontrolla sistematike e zvogëlojmë mundësinë e përhapjes së çfarëdo virusi/sëmundje në hapësirat e qendrës tonë. 

USHQIMI

Orari

Mëngjesi i hershëm: 07.30

Mëngjesi : 09.00

Zamra I : 11.00

Dreka : 14.00

Zamra II : 15.30

Ushqimi i rregullt dhe i shëndetshëm është kritik për të vegjëlit e juaj.

Në vitet e para, fëmijët provojnë shije të reja, tekstura të ndryshme, çka ju pëlqen dhe çka nuk ju pëlqen, e kjo e bën më të vështirë përgatitjen e një menyje të balancuar që e pëlqejnë të gjithë.

 

Prandaj, ne e marrim shumë seriozisht ushqimin dhe inkurajojmë krijimin e një marrëdhënie positive të fëmijëve me ushqim. Perimet e freskëta, pemët, drithërat, dhe llojet e ndryshme të mishit janë shpesh në menynë tone.

 

Ne konsultohemi gjithnjë me nutricioniste të kualifikuar për përgatitje të menysë së ushqimit në mënyrë që secili fëmijë të marrë sasinë e duhur të vlerave ushqyese gjatë ditës në Bardha Akademi.

ÇMIMORJA